קטע:רש"י על מלאכי ב יב

"ער ועונה" - ער בתלמידים ועונה בחכמים ער ל' אדם חריף

"ומגיש מנחה" - ואם כהן הוא לא יהי' לו בן מגיש מנחה