קטע:רש"י על מלאכי ב ד

"להיות בריחי את לוי" - שאני חפץ שתתקיימו (אתי) בברי' שכרתי לשבט לוי