קטע:רש"י על מלאכי ב א

"אליכם" - הכהנים אני מצוה המצוה הזאת שלא תקריבו אלה על מזבחי