קטע:רש"י על מלאכי א ח

"אין רע" - וכי אין דבר זה רע