פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלאכי א ב

"ואוהב את יעקב" - לתת לו את ארץ חמדה צבי צבאות גוים (ירמיהו ג) ארץ שצבין כל צבאות העכו"ם בה