קטע:רש"י על מיכה ה ט

"והכרתי סוסיך" - היא עזרת מצרים שאתם נשענים עליהם להמציאכם סוסים