קטע:רש"י על מיכה ה ו

"כטל מאת ה'" - שאין בא לעולם ע"י אדם ולא יבקשו פני אדם עליו כך לא יקוה ישראל לעזרת איש כי אם בה'