קטע:רש"י על מיכה ד יד

"עתה תתגודדי בת גדוד" - עתה בעת גזרתה הרעה על העון כי גבר תתגודדי בת גדוד בת כשדים קבצי גדודין כי עתה הוא אשר תצלחי בגדוד אשר שם מצור עלינו

"בשבט יכו על הלחי" - מי גרם לך להצליח את אשר ישראל מלעיבים על נביאיהם ושופטיהם ומכים אותם על הלחי כך היו עושים וכן מצינו בפסיקתא וכן ישעיהו הוא אומר (ישעיהו נ) גוי נתתי למכים