פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מיכה ד יא

"האומרים תחנף" - עתה תתחייב ציון בחטאתיה ויפקד עליה עוונה

"ותחז בציון עינינו" - ותראינה בה עינינו מה שאוינו לראות בה