פתיחת התפריט הראשי

"עתה" - שאת מורדת בי

"למה תריעי רע" - שיתי לבך למה את צריכה לבקש רעים ואהובים מלכי מצרים ומלכי אשור לעזור