קטע:רש"י על מיכה ד ו

"אוספה הצולעה" - אכניש מטלטליא וכן ת"י ולי נראה לשון מרפא כמו ואספתי מצרעתו (מלכים ה)

"ואשר הריעותי" - ואותם שהריעותי להם בעוונם