קטע:רש"י על מיכה ד ה

"ילכו איש בשם אלהיו" - ילכו לאבדון על שעבדו עכו"ם כן תירגם יונתן