קטע:רש"י על מיכה ד ג

"ושפט" - משפט זה לשון תוכחה הוא דשרימנ"ט בלע"ז