קטע:רש"י על מיכה ג ה

"הנושכים בשיניהם" - ואוכלים בשר בהמות פטומות המאכילים אותם עמי הטועים אחריהם

"וקראו שלום" - וכאשר יאכילו יקראו ויתנבאו להם שלום

"וקדשו עליו מלחמה" - והזמינו עליו למלחמה