קטע:רש"י על מיכה ג ג

"שאר עמי" - בשר עמי

"ואת עצמותיהם פצחו" - פתחו להוציא המוח כמו (שם יד) פצחו רנה פתחו פה ברנה

"ופרשו כאשר בסיר" - ומשברים האברים כאשר ישברו הנתחים הניתנים בסיר לבשל ופרשו לשון שבר כמו פרוש לרעב (שם נח) ולא יפרשו להם (ירמיהו טז) פרשיה ציון (איכה א)

"קלחת" - קלדיי"רא בלע"ז