קטע:רש"י על מיכה ב י

"קומו ולכו כי לא זאת המנוחה" - קומו וגלו מן הארץ כי לא כדרך זו נתתיה לכם למנוחה

"בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ" - כי למען טמא אותה היא עוש' חבורת חבלי רשעים תחבל לשון אגודות כמו (שמואל א י) חבל נביאים (תהלים קיט) חבלי רשעים וכן ת"י מסתיעין עלה לשון סיעה

"וחבל נמרץ" - ובעת אגודתם כבר נועצו ביניהם ופירשו למה הם מתחברים

"נמרץ" - דבר מפורש באר היטב כמו (איוב ו) מה נמרצו אמרי מה ימריצך (שם טז) קללה נמרצת (מלכים א ב)