פתיחת התפריט הראשי

"אל תטיפו יטיפון" - אל תנבאו להוכיחם לכם הנביאים אני אומר אשר תטיפו תמיד

"לא יסג כלמות" - פן ישיגון אתכם כלימות מאתם כענין שנאמר (משלי ט) אל תוכח לץ כל טיף לשון נבואה כמו (עמוס ז) ולא תטיף על בית ישחק (יחזקאל כא) והטף אל דרום