פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מיכה ב א

"ופעולי רע על משכבותם" - כל הלילה גומרים בלבם איך יעשו הרעה לבקר