פתיחת התפריט הראשי

"כי חלה לטוב" - כי קיותה לטובה אותה היושבת בשלוותה וממרה ע"פ הנביאים

"כי ירד רע" - הרי כי זה משמש בל' אלא היא חלה לטוב אבל מפני מרותה ירד לה רע