פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מיכה א י

"בגת אל תגידו" - פן ישמחו לנו פלשתים

"בבית לעפרה" - עפרת אבי העזרי

"עפר התפלשי" - ל' נופל על הלשון וכן יושבת שפיר עריה בשת וכן לא יצאה יושבת צאנן כולם לפי שם העיר לשון הקינה התפלשי התגלגלי פתרונו לפי עניינו התעפרי