פתיחת התפריט הראשי

"לעי השדה" - ליגרי חקלן לשון גלים כמו יגר שהדותא

"והגרתי לגי אבניה" - והסחבתי כמו המוגרי' במורד