פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מיכה א ד

"כדונג" - שעוה

"מוגרים במורד" - ת"י דאשידין במודרון מוגרים לשון זיבת מים וכן (איכה ג) עיני נגרה נגרות ביום אפו (איוב כ) פרץ נחל מעם גר (שם כח) ויגר מזה (תהלים עה)