קטע:רש"י על מיכה א ג

"יוצא ממקומו" - מכסא רחמים לכסא הדין

"ודרך על במותי ארץ" - על הרמים וגסי הרוח