קטע:רש"י על ישעיהו ס כב

"בעתה אחישנה" - זכו אחישנה לא זכו בעתה