קטע:רש"י על ישעיהו ס כ

"לא יאסף" - לשון אספו נגהם (יואל ב) הכניסו אורם