קטע:רש"י על ישעיהו ס ו

"שפעת" - רוב

"בכרי מדין" - הוגני מדין הם גמלים בחורים וכן בכרה קלה (ירמיהו ב)

"ועיפה" - גם הם מבני מדין עיפה ועפר (בראשית כה)