קטע:רש"י על ישעיהו סו יז

"המתקדשים" - המזדמנים אני ואתה נלך ליום פלוני לעבוד עכו"ם פלונית

"אל הגנות" - שזורעין שם ירק ושם היו מעמידין עכו"ם

"אחר אחת" - כמה שתירגם יונתן סיעה בתר סיעה מתקדשים ומטהרים לעבוד סיעה אחר שגמרה חבירתה את עבודתה

"בתוך" - באמצע הגינה כן היה דרכם להעמידה