פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו סו טו

"באש יבוא" - בחמת אש יבוא על הרשעים

"להשיב" - לצריו בחימה את אפו