קטע:רש"י על ישעיהו סו א

"השמים כסאי" - איני צריך לבית המקדש שלכם

"איזה בית" - אשר הוא כדאי לשכינתי