פתיחת התפריט הראשי

"הנה כתובה" - חטאתם לפני כבר נגזר דינם ונחתם