קטע:רש"י על ישעיהו סה ג

"זובחים בגנות" - מעמידים עכו"ם בגנותיהן ושם מקטרין בשמים על הלבנים