קטע:רש"י על ישעיהו סג יז

"למה תתענו" - כי בידך להסיר יצר הרע כמה שנאמר כחומר ביד היוצר וגו' (ירמיהו יח) ואומר והסירותי את לב האבן וגו' (יחזקאל לו)

"תקשיח" - ל' אימוץ לב