פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו סב יא

"הנה שכרו" - שמוכן לתת לעבדיו מוכן אתו

"ופעולתו" - שכר הפעולה שפעלו עמו לפניו הוא מוכן לתת