קטע:רש"י על ישעיהו נ יא

"הן כולכם" - שאינכם שומעים בקול נביאיו

"קודחי אש" - עברתו עליכם

"מאזרי זיקות" - מחזיקי זיקות הן גצין וגחלי אש הנזרקין בקלע ויש לו דוגמא בל' ארמי זיקוקין דנור כך וכך זיקתא פסיק לן

"לכן באור אשכם" - לפי דרככם תלקו

"מידי" - תהא גמולכם זאת לכם