קטע:רש"י על ישעיהו נ י

"בקול עבדו" - בקול הנביאים

"אשר הלך חשכים" - אפי' צרה באה עליו יבטח בשם ה' כי הוא יצילהו