פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו נ ב

"מדוע באתי" - להתקרב אליכם ואין איש מי מכם פונה אלי