פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו נט טו

"משתולל" - מוחזק שוטה על הבריות כמו (מיכה א) אלכה שולל והוא מגזרת שוגג דמתרגמינן שלו וכן (שמואל ב' י) על השל

"וירע בעיניו כי אין משפט" - לפיכך הביא עליהם הפורענות