קטע:רש"י על ישעיהו נח יד

"נחלת יעקב אביך" - נחלה בלא מצרים כמה שנאמר ופרצת ימה וקדמה וגו' (בראשית כח) לא כאברהם שנאמר (שם יג) הארץ אשר אתה רואה ויעקב שמר את השבת שנאמר (שם לג) ויחן את פני העיר שקבע תחומין עם דמדומי חמה כך פירש ר' שמשון