פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו נז יב

"אני אגיד צדקתך" - אני תמיד מגיד לך דברים שאם תעשי אותם תצדקי

"ואת מעשיך" - שאתה עושה שלא ברצוני לא יועילוך בעת רעתך