קטע:רש"י על ישעיהו נז ה

"הנחמים באלים" - המתחממין בשכבת זרע תחת האילים הם אלה ואלון

"שוחטי הילדים" - לקרבן עכו"ם

"סעיפי" - נקרת הצורים וכן (שופטים טו) אל סעיף סלע