פתיחת התפריט הראשי

"כל חיתו שדי" - כל גרי העכו"ם אתיו והתקרבו אלי ותאכלו את כל חיתו ביער את גבורי העכו"ם שאמצו את לבם מלהתגייר

"חיתו שדי" - חית השדה אין כחה רב כחית היער חית השדה חלשה ותשות כח מחית היער ועל שאמר עוד אקבץ עליו אמר המקרא הזה