פתיחת התפריט הראשי

"יעשה זאת" - שומר שבת וגו'

"יחזיק בה" - שנזהר בה כל ימיו