קטע:רש"י על ישעיהו נה יג

"תחת הנעצוץ וגו'" - רבותינו דרשו תחת הרשעים יעלו צדיקים

"נעצוץ וסרפד" - מיני קוצים הם כלומר הרשעים יאבדו והצדיקים יטלו ממשלתם