קטע:רש"י על ישעיהו נה יא

"כן יהיה דברי אשר יצא מפי" - להודיעכם ע"י הנביאים לא ישוב ריקם אך ייטיב לכם אם תשמעו להם