קטע:רש"י על ישעיהו נה י

"כי כאשר ירד הגשם והשלג" - ולא ישוב ריקם אך ייטיב לעולם