קטע:רש"י על ישעיהו נה ו

"בהמצאו" - קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני