קטע:רש"י על ישעיהו נה א

"הוי כל צמא" - הוי זה ל' קריאה וזימון וקיבוץ הוא ויש הרבה במקרא (זכריה ב) הוי הוי ונוסו מארץ צפון

"לכו למים" - לתורה

"שברו" - ל' לשבור בר (בראשית מב) קנו

"יין וחלב" - לקח טוב מיין וחלב