פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו נד טז

"הנה אנכי" - אשר בראתי חרש המתקן כלי ואני אשר בראתי משחית המחבלו כלומר אני הוא שגריתי בך את האוי' אני הוא שהתקנתי לו פורעניות

"ומוציא כלי למעשהו" - לצורך גומרו כל צורכו