קטע:רש"י על ישעיהו נד ח

"בשצף קצף" - מנחם פתר חרי אף ודונש אמר במעט קצף כמו ברגע קטן עזבתיך וכן תירגם יונתן

"ובחסד עולם" - שיתקיים עד עולם