פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו נג יב

"לכן" - על עשותו זאת אחלק לו נחלה וגורל ברבים עם האבות הראשונים

"הערה למות נפשו" - ל' ותער כדה (בראשית כד)

"ואת פושעים נמנה" - סבל יסורין כאלו חטא ופשע והוא בשביל אחרים נשא חטא הרבים

"ולפושעים יפגיע" - על ידי יסורין שבאת על ידו טובה לעולם